Wegens een technische storing kan het momenteel voorkomen dat de voortgangsverslagen op het Centraal Insolventie Register niet volledig zijn. Er wordt op dit moment aan een oplossing gewerkt.

Zoeken in Centraal Insolventieregister

Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl bevat de gegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Alle insolventiegegevens gepubliceerd ná 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie.

Maakt u hieronder een keuze voor het zoeken op insolventiekenmerken, zoeken naar een natuurlijk persoon of naar een rechtspersoon/handelsnaam.