Bekendmakingen Insolventies
Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het Centraal Insolventie Register (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. Een link naar het CIR vindt u in de linkerkolom van dit scherm. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Sinds kort is het mogelijk het Centraal InsolventieRegister (CIR) automatisch te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

vrijdag 6 maart 2015
donderdag 5 maart 2015
woensdag 4 maart 2015
dinsdag 3 maart 2015
maandag 2 maart 2015
vrijdag 27 februari 2015
donderdag 26 februari 2015
woensdag 25 februari 2015
dinsdag 24 februari 2015
maandag 23 februari 2015
vrijdag 20 februari 2015
donderdag 19 februari 2015
woensdag 18 februari 2015
dinsdag 17 februari 2015
maandag 16 februari 2015
vrijdag 13 februari 2015
donderdag 12 februari 2015
woensdag 11 februari 2015
dinsdag 10 februari 2015
maandag 9 februari 2015
vrijdag 6 februari 2015
donderdag 5 februari 2015
woensdag 4 februari 2015