Bekendmakingen Insolventies

Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het centraal insolventieregister (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Het Insolventieregister (CIR) is ook te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Meer informatie over deze webservice vindt u bij het digitale loket van de Rechtspraak.

Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen kunt u kijken onder het kopje "Afkortingen" in de toelichting.

dinsdag 17 oktober 2017
maandag 16 oktober 2017
vrijdag 13 oktober 2017
donderdag 12 oktober 2017
woensdag 11 oktober 2017
dinsdag 10 oktober 2017
maandag 9 oktober 2017
vrijdag 6 oktober 2017
donderdag 5 oktober 2017
woensdag 4 oktober 2017
dinsdag 3 oktober 2017
maandag 2 oktober 2017
vrijdag 29 september 2017
donderdag 28 september 2017
woensdag 27 september 2017
dinsdag 26 september 2017
maandag 25 september 2017
vrijdag 22 september 2017
donderdag 21 september 2017
woensdag 20 september 2017
dinsdag 19 september 2017
maandag 18 september 2017