Bekendmakingen Insolventies
Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het Centraal Insolventie Register (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. Een link naar het CIR vindt u in de linkerkolom van dit scherm. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Sinds kort is het mogelijk het Centraal InsolventieRegister (CIR) automatisch te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

vrijdag 27 november 2015
donderdag 26 november 2015
woensdag 25 november 2015
dinsdag 24 november 2015
maandag 23 november 2015
vrijdag 20 november 2015
donderdag 19 november 2015
woensdag 18 november 2015
dinsdag 17 november 2015
maandag 16 november 2015
vrijdag 13 november 2015
donderdag 12 november 2015
woensdag 11 november 2015
dinsdag 10 november 2015
maandag 9 november 2015
vrijdag 6 november 2015
donderdag 5 november 2015
woensdag 4 november 2015
dinsdag 3 november 2015
maandag 2 november 2015
vrijdag 30 oktober 2015
donderdag 29 oktober 2015