Bekendmakingen Insolventies
Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het Centraal Insolventie Register (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. Een link naar het CIR vindt u in de linkerkolom van dit scherm. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Sinds kort is het mogelijk het Centraal InsolventieRegister (CIR) automatisch te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

vrijdag 18 april 2014
donderdag 17 april 2014
woensdag 16 april 2014
dinsdag 15 april 2014
maandag 14 april 2014
vrijdag 11 april 2014
donderdag 10 april 2014
woensdag 9 april 2014
dinsdag 8 april 2014
maandag 7 april 2014
vrijdag 4 april 2014
donderdag 3 april 2014
woensdag 2 april 2014
dinsdag 1 april 2014
maandag 31 maart 2014
vrijdag 28 maart 2014
donderdag 27 maart 2014
woensdag 26 maart 2014
dinsdag 25 maart 2014
maandag 24 maart 2014
vrijdag 21 maart 2014
donderdag 20 maart 2014