Bekendmakingen Insolventies
Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het Centraal Insolventie Register (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. Een link naar het CIR vindt u in de linkerkolom van dit scherm. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Sinds kort is het mogelijk het Centraal InsolventieRegister (CIR) automatisch te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

vrijdag 1 juli 2016
donderdag 30 juni 2016
woensdag 29 juni 2016
dinsdag 28 juni 2016
maandag 27 juni 2016
vrijdag 24 juni 2016
donderdag 23 juni 2016
woensdag 22 juni 2016
dinsdag 21 juni 2016
maandag 20 juni 2016
vrijdag 17 juni 2016
donderdag 16 juni 2016
woensdag 15 juni 2016
dinsdag 14 juni 2016
maandag 13 juni 2016
vrijdag 10 juni 2016
donderdag 9 juni 2016
woensdag 8 juni 2016
dinsdag 7 juni 2016
maandag 6 juni 2016
vrijdag 3 juni 2016
donderdag 2 juni 2016
woensdag 1 juni 2016