Bekendmakingen Insolventies

Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het centraal insolventieregister (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Het Insolventieregister (CIR) is ook te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Meer informatie over deze webservice vindt u bij het digitale loket van de Rechtspraak.

Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen kunt u kijken onder het kopje "Afkortingen" in de toelichting.

vrijdag 18 augustus 2017
donderdag 17 augustus 2017
woensdag 16 augustus 2017
dinsdag 15 augustus 2017
maandag 14 augustus 2017
vrijdag 11 augustus 2017
donderdag 10 augustus 2017
woensdag 9 augustus 2017
dinsdag 8 augustus 2017
maandag 7 augustus 2017
vrijdag 4 augustus 2017
donderdag 3 augustus 2017
woensdag 2 augustus 2017
dinsdag 1 augustus 2017
maandag 31 juli 2017
vrijdag 28 juli 2017
donderdag 27 juli 2017
woensdag 26 juli 2017
dinsdag 25 juli 2017
maandag 24 juli 2017
vrijdag 21 juli 2017
donderdag 20 juli 2017
woensdag 19 juli 2017