Bekendmakingen Insolventies
Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het Centraal Insolventie Register (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. Een link naar het CIR vindt u in de linkerkolom van dit scherm. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Sinds kort is het mogelijk het Centraal InsolventieRegister (CIR) automatisch te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

woensdag 22 februari 2017
dinsdag 21 februari 2017
maandag 20 februari 2017
vrijdag 17 februari 2017
donderdag 16 februari 2017
woensdag 15 februari 2017
dinsdag 14 februari 2017
maandag 13 februari 2017
vrijdag 10 februari 2017
donderdag 9 februari 2017
woensdag 8 februari 2017
dinsdag 7 februari 2017
maandag 6 februari 2017
vrijdag 3 februari 2017
donderdag 2 februari 2017
woensdag 1 februari 2017
dinsdag 31 januari 2017
maandag 30 januari 2017
vrijdag 27 januari 2017
donderdag 26 januari 2017
woensdag 25 januari 2017
dinsdag 24 januari 2017