Bekendmakingen Insolventies
Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het Centraal Insolventie Register (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. Een link naar het CIR vindt u in de linkerkolom van dit scherm. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Sinds kort is het mogelijk het Centraal InsolventieRegister (CIR) automatisch te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

vrijdag 9 oktober 2015
donderdag 8 oktober 2015
woensdag 7 oktober 2015
dinsdag 6 oktober 2015
maandag 5 oktober 2015
vrijdag 2 oktober 2015
donderdag 1 oktober 2015
woensdag 30 september 2015
dinsdag 29 september 2015
maandag 28 september 2015
vrijdag 25 september 2015
donderdag 24 september 2015
woensdag 23 september 2015
dinsdag 22 september 2015
maandag 21 september 2015
vrijdag 18 september 2015
donderdag 17 september 2015
woensdag 16 september 2015
dinsdag 15 september 2015
maandag 14 september 2015
vrijdag 11 september 2015
donderdag 10 september 2015
woensdag 9 september 2015