Bekendmakingen Insolventies
Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het Centraal Insolventie Register (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. Een link naar het CIR vindt u in de linkerkolom van dit scherm. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Sinds kort is het mogelijk het Centraal InsolventieRegister (CIR) automatisch te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

maandag 29 juni 2015
vrijdag 26 juni 2015
donderdag 25 juni 2015
woensdag 24 juni 2015
dinsdag 23 juni 2015
maandag 22 juni 2015
vrijdag 19 juni 2015
donderdag 18 juni 2015
woensdag 17 juni 2015
dinsdag 16 juni 2015
maandag 15 juni 2015
vrijdag 12 juni 2015
donderdag 11 juni 2015
woensdag 10 juni 2015
dinsdag 9 juni 2015
maandag 8 juni 2015
vrijdag 5 juni 2015
donderdag 4 juni 2015
woensdag 3 juni 2015
dinsdag 2 juni 2015
maandag 1 juni 2015