Bekendmakingen Insolventies
Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het Centraal Insolventie Register (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. Een link naar het CIR vindt u in de linkerkolom van dit scherm. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Sinds kort is het mogelijk het Centraal InsolventieRegister (CIR) automatisch te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

donderdag 11 februari 2016
woensdag 10 februari 2016
dinsdag 9 februari 2016
maandag 8 februari 2016
vrijdag 5 februari 2016
donderdag 4 februari 2016
woensdag 3 februari 2016
dinsdag 2 februari 2016
maandag 1 februari 2016
vrijdag 29 januari 2016
donderdag 28 januari 2016
woensdag 27 januari 2016
dinsdag 26 januari 2016
maandag 25 januari 2016
vrijdag 22 januari 2016
donderdag 21 januari 2016
woensdag 20 januari 2016
dinsdag 19 januari 2016
maandag 18 januari 2016
vrijdag 15 januari 2016
donderdag 14 januari 2016
woensdag 13 januari 2016
dinsdag 12 januari 2016