Bekendmakingen Insolventies
Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het Centraal Insolventie Register (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. Een link naar het CIR vindt u in de linkerkolom van dit scherm. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Sinds kort is het mogelijk het Centraal InsolventieRegister (CIR) automatisch te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

donderdag 23 oktober 2014
woensdag 22 oktober 2014
dinsdag 21 oktober 2014
maandag 20 oktober 2014
vrijdag 17 oktober 2014
donderdag 16 oktober 2014
woensdag 15 oktober 2014
dinsdag 14 oktober 2014
maandag 13 oktober 2014
vrijdag 10 oktober 2014
donderdag 9 oktober 2014
woensdag 8 oktober 2014
dinsdag 7 oktober 2014
maandag 6 oktober 2014
vrijdag 3 oktober 2014
donderdag 2 oktober 2014
woensdag 1 oktober 2014
dinsdag 30 september 2014
maandag 29 september 2014
vrijdag 26 september 2014
donderdag 25 september 2014
woensdag 24 september 2014
dinsdag 23 september 2014