Bekendmakingen Insolventies
Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het Centraal Insolventie Register (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. Een link naar het CIR vindt u in de linkerkolom van dit scherm. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Sinds kort is het mogelijk het Centraal InsolventieRegister (CIR) automatisch te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen klikt u hier.

donderdag 19 januari 2017
woensdag 18 januari 2017
dinsdag 17 januari 2017
maandag 16 januari 2017
vrijdag 13 januari 2017
donderdag 12 januari 2017
woensdag 11 januari 2017
dinsdag 10 januari 2017
maandag 9 januari 2017
vrijdag 6 januari 2017
donderdag 5 januari 2017
woensdag 4 januari 2017
dinsdag 3 januari 2017
maandag 2 januari 2017
vrijdag 30 december 2016
donderdag 29 december 2016
woensdag 28 december 2016
dinsdag 27 december 2016
vrijdag 23 december 2016
donderdag 22 december 2016
woensdag 21 december 2016
dinsdag 20 december 2016