Bekendmakingen Insolventies

Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het centraal insolventieregister (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Het Insolventieregister (CIR) is ook te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Meer informatie over deze webservice vindt u bij het digitale loket van de Rechtspraak.

Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen kunt u kijken onder het kopje "Afkortingen" in de toelichting.

dinsdag 28 maart 2017
maandag 27 maart 2017
vrijdag 24 maart 2017
donderdag 23 maart 2017
woensdag 22 maart 2017
dinsdag 21 maart 2017
maandag 20 maart 2017
vrijdag 17 maart 2017
donderdag 16 maart 2017
woensdag 15 maart 2017
dinsdag 14 maart 2017
maandag 13 maart 2017
vrijdag 10 maart 2017
donderdag 9 maart 2017
woensdag 8 maart 2017
dinsdag 7 maart 2017
maandag 6 maart 2017
vrijdag 3 maart 2017
donderdag 2 maart 2017
woensdag 1 maart 2017
dinsdag 28 februari 2017
maandag 27 februari 2017