Wegens een technische storing kan het momenteel voorkomen dat de voortgangsverslagen op het Centraal Insolventie Register niet volledig zijn. Er wordt op dit moment aan een oplossing gewerkt.

Bekendmakingen Insolventies

Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het centraal insolventieregister (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Het Insolventieregister (CIR) is ook te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Meer informatie over deze webservice vindt u bij het digitale loket van de Rechtspraak.

Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen kunt u kijken onder het kopje "Afkortingen" in de toelichting.

woensdag 26 april 2017
dinsdag 25 april 2017
maandag 24 april 2017
vrijdag 21 april 2017
donderdag 20 april 2017
woensdag 19 april 2017
dinsdag 18 april 2017
vrijdag 14 april 2017
donderdag 13 april 2017
woensdag 12 april 2017
dinsdag 11 april 2017
maandag 10 april 2017
vrijdag 7 april 2017
donderdag 6 april 2017
woensdag 5 april 2017
dinsdag 4 april 2017
maandag 3 april 2017
vrijdag 31 maart 2017
donderdag 30 maart 2017
woensdag 29 maart 2017
dinsdag 28 maart 2017
maandag 27 maart 2017