Bekendmakingen Insolventies

Dagelijks worden alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gegevens worden ook opgenomen in het centraal insolventieregister (CIR), waarin alle nà 1 januari 2005 gepubliceerde insolventiegegevens zijn te raadplegen. In het CIR kunt u een bedrijf of natuurlijke persoon zoeken om informatie in te winnen over zijn of haar insolvabiliteit. Tevens kunt u zoeken op datum en andere insolventiekenmerken.

Om snel een overzicht te kunnen krijgen van de bekendmakingen die op één dag zijn gedaan, vindt u op deze pagina per dag de gegevens zoals deze ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Weest u erop bedacht dat niet alle bekendmakingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bekendmakingen inzake vervanging curator/bewindvoerder. De volledigheid van de hieronder gepubliceerde daglijsten kan dus niet worden gegarandeerd.

Deze daglijsten blijven gedurende een maand op deze pagina beschikbaar.

Het Insolventieregister (CIR) is ook te bevragen via een door de Rechtspraak ontwikkelde webservice. Meer informatie over deze webservice vindt u bij het digitale loket van de Rechtspraak.

Voor uitleg over de veelvuldig gebruikte afkortingen in de bekendmakingen kunt u kijken onder het kopje "Afkortingen" in de toelichting.

woensdag 24 mei 2017
dinsdag 23 mei 2017
maandag 22 mei 2017
vrijdag 19 mei 2017
donderdag 18 mei 2017
woensdag 17 mei 2017
dinsdag 16 mei 2017
maandag 15 mei 2017
vrijdag 12 mei 2017
donderdag 11 mei 2017
woensdag 10 mei 2017
dinsdag 9 mei 2017
maandag 8 mei 2017
donderdag 4 mei 2017
woensdag 3 mei 2017
dinsdag 2 mei 2017
maandag 1 mei 2017